System przygotowań do Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem

ćwicz zadania - sprawdzaj się - oswajaj się z egzaminem
Klasa VI
Ogólnopolski Sprawdzian Szóstoklasisty z Operonem
wybrane zadania zgodnie z formułą egzaminu ósmoklasisty 2018/2019
Klasa VII
Arkusze egzaminu ósmoklasisty dla uczniów klas siódmych
Klasa VIII
Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem

Ogólnopolski Sprawdzian Szóstoklasisty

arkusze z odpowiedziami

Język polski i matematyka

Pobierz
Pobierz

Język angielski

Pobierz
Pobierz

Język niemiecki

Pobierz
Pobierz

Partnerzy

Pomocne w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty

Egzamin Ósmoklasisty.
Vademecum

dostępne wkrótce

Egzamin Ósmoklasisty.
Testy i arkusze

dostępne wkrótce

Egzamin Ósmoklasisty.
Vademecum, testy i arkusze

dostępne wkrótce

Egzamin Ósmoklasisty.
Vademecum on-line

dostępne wkrótce